ЧУМУ

ЧУМУ

Еден мој пријател ми стави чивија со неговата логика на размислување. И тоа, апсолутно исправна логика на размислување.

Имено, секаде во светот има ограничување на брзината на возење со моторни возила. Најбрзо се вози во Италија, каде теоретски е дозволено 150 километри на час. Но, таму законот вели: There are legal provisions enabling the operators to set the limit to 150 km/h on their concessions on a voluntary basis, only if some conditions are met: 3 lanes in each direction, SICVE (also called Safety Tutor) speed camera system etc., but it has never been applied as of 2012.

Во Германија е 130 исто како и во Франција. Во САД максимална можна брзина е 75 милји на час, односно 113 километри на час.

Во Хрватска ограничувањето е на 130, во Србија и кај нас на 120.

Па така, прашањето е, ако никаде во свет не е дозволено да се вози побрзо од 140 на саат, а во најголеиот број на држави е околу 120 до 130 на саат, тогаш зошто се произведуваат автомобили кој можат да достигнат 160, 190, 220, 260 или над 300 километри на час?!?!?!

Зошто се произведува нешто што законски не може да се употреби?!?!?!?!?!?!?!

 

UA-38420574-1