УПРАВЕН СУД

УПРАВЕН СУД

Уставот, законот, правото Владата, Собранието, – одамна не владеат во Македонија. Владее Фортификацијата.

Но, доколку би владеело правото, еве што ќе се случи во врска со решението околу случајот “Фетаи Бр.2“:

– Од страна на Управниот суд веќе е воспоставена пракса со пресуда Уп.Бр.1.11.823 од 27.04.2013 со која одлука е одлучено дека во случај ако некое лице гласало за друго, истото лице имало право да бара заштита на своето лично избирачко право и нема основа за поништување на истото ИМ (изборачко место), посебо ако се земе во предвид дека тој глас нема влијание на конечните резултати.

UA-38420574-1