РЕЈТИНГ

РЕЈТИНГ

Чувството кога РАДИО емисијата ти е неколку стотини па и неколку илјади пати по ГЛЕДАНА на Јутјуб од другите радио колеги.
И, кога е по гледана од најголемиот број Телевизиски емисии на телевизиите и телевизиичките.

ПРАЈСЛЕС.

UA-38420574-1