ЦВЕТКОВ, ОРГАНСКИ?!

ЦВЕТКОВ, ОРГАНСКИ?!

Минсистерот Цветков денеска во Валандово соопшти дека “била неопходна страегија за органско производство“. Министерот призна дека стратегија за такво нешто немаат и засега не знаат да направат.

За да му се помогне на министерот со идеи, еве му еден поразителен податок по прозиводителите на органска храна. Имено, секоја година, со години нанзад, без исклучок, исплатата на субвенциите за органско производство е последно на ред. Третирано е на опашката. И покрај тоа што Владата прави реклами и донесува стратегии за здрава исхрана, оние што ја произведуваат сунбвенции добиваат последни!!!

Ако е искрен Министерот, еве нека појде со корекција на оваа неправда.

UA-38420574-1